Felsefe

FELSEFE DERSİ

“Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez.”   Sokrates

FELSEFE NEDİR?

Felsefe insanı ,evreni doğayı anlamak amacıyla sürdürülen bir araştırma gayesidir. Felsefe doğruyu ve gerçeği aramaktır. Bunları ararken de “Ben kimim? Neden varım? Evren nedir?  Nereden geliyorum? Nereye gidiyoruz? Yaşamın anlamı nedir? Neye inanmalıyız? gibi sorulara cevap arar.

FELSEFE DERSİ NEDEN GEREKLİ?

Felsefe  insanlar için bir düşünme bilimidir. Soru sormak ,merak etmek ve düşünmek insana has ,insanı insan yapan en temel yetilerdir. Bunlar olmadan insan varlığının anlamını kavrayamaz.

Batı uygarlığının temelini oluşturan felsefedir. Bütün bilimler ondan doğmuş onla beslenmiştir. Felsefe doğru düşünmekse  bütün bilgilere giden kanalın felsefeden  geçtiğini  görmemek mümkün değildir.

Felsefesiz eğitim düz beton zemine serpilmiş tohum gibidir.Nasıl ki o tohumu nasıl besleyeceğimizi bilmeden, filizlendirip ürün alabilmemiz mümkün değilse düşünmeden, sorgulamadan, üretilmeden elde edilmiş bilgiden de verim alıp hayatımıza uygulayabilmemiz mümkün değildir.

Dersi Nasıl İşliyoruz?

En başta o günkü konumuzu belirleyip onlarca soru soruyoruz o konu ile alakalı, çünkü soru sormadan cevap olmaz. Felsefe bir bilim olmadığından kesin ve net cevapları olan sorular değil elbet bu sorular. Akıl yürütmeye dayalı cevaplar gerektiren sorularla konular ele alınır.

Sorular Önemlidir…

Cevabının ne olduğunun da bir önemi yok. Önemli olan cevabını merak ettiği soruyu doğru sorabilmesi yani doğru soruyu sorabilmeyi öğrenmesi . Öğrencinin bu yönünü geliştirip destekleyebilmek için derslerde beyin fırtınası dediğimiz yöntemi uyguluyor ve birtakım kitaplar okumasını, bazı filmleri izlemesini sağlayarak farklı düşünme yapıları oluşturmaya çalışıyoruz.

Merak ettiriyoruz…

Evvela öğrencinin soru sormasına izin veriyoruz. Çocuk bir konu hakkında soru soruyorsa o konu ile alakalı merak ettiği şeyler var demektir. Bu da en büyük başarıdır. Yani çocukta merak uyandırmış oluyoruz . Sorusunun ne olduğunun sormak kadar önemi yoktur.

BULUŞ YÖNTEMİNİ KULLANIYORUZ

Öğrenciler bilgiyi bir bilim adamı gibi kendileri yapılandırmalıdır. Bunun için aktif araştırmacı olarak deney yapmaya, ilke ve kavramları bulmaya yönlendirilmelidir. Böylece bireyler kendisine güvenen, olumlu benlik geliştiren ve bağımsız bireyler olarak yetişirler.

Keşfediyorlar…

Bu yöntemi benimseyerek verdiğimiz örnekler ve yönelttiğimiz  sorular yardımıyla, öğrencilerin, bir konudaki temel kavram, ilke ve genellemeleri bulmaları ve keşfetmelerini sağlamaya çalışmaktayız.

Öğrencilere örnekler vererek sezgisel düşünme becerilerini geliştiririz.(Merak ve keşfetme gibi içsel güdüler harekete geçirilerek buluşu gerçekleştirmeyi hedefleriz)

DERS İÇİ UYGULAMALARIMIZ

Ocak ayında Performans ödevi olarak öğrencilerin yaratıcılığını ve ilişkilendirebilme yeteneğini geliştirebilmek adına  ,felsefe ile alakalı felsefi bir materyal yapmalarını isteyeceğiz.

Tartışma kültürünü öğreniyorlar…

Yılın belli aylarında sınıfla beraber ortak belirleyeceğimiz konular üzerine sınıfı iki gruba ayırıp tartışma kültürü oluşturmayı, başka düşüncelere karşı düşüncelerini savunmayı, farklı fikirlere saygı duymayı ve fikirlerini   temellendirmeyi  öğretmeyi hedefliyoruz.

 YIL BOYUNCA FELSEFE ADINA İNCELEMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KAYNAKLAR

Her bir kitap için öğrenciye  1 ay okuma süresi  verilir .Süre dolduğunda  gerek sınıfta hava  güzelse   bahçede ya da sahile inilerek açık havada çay kahve eşliğinde en az iki saat ayırmak şartıyla o ay okunan  kitabın değerlendirmesi yapılır herkes fikirlerini söyleyerek bir beyin fırtınası oluşturulur.

Okunacak Kitaplar…

 • Jostein Gaarder/Sofinin Dünyası (Felsefe Tarihi Üzerine bir Roman)
 • Delia Steinberg Guzman/Özgürlüğe Uçuş (İnsanın kendisini sorgulaması üzerine psikolojik makalelerden oluşan müthiş bir kitap)
 • Antoine De Saint/Küçük Prens (Ruhsal bir keşif yolculuğu)
 • Paulo Coelho/Simyacı (İçsel bir yolculuk)
 • Platon /Sokratesin Savunması (Savunma ve Diyalog üzerine bir kitap )
 • Gazali /Arayışlar Kitabı (Gazali’nin hakikati arayış yolculuğu esnasında geçirdiği evreleri anlatan bir otobiyografi kitabıdır )

Filmler…

 • Agora
 • İlizyonist
 • Truman Show
 • Black
 • Matrix
 • Inception
 • Nietzsche (Niçe) Ağladığında
 • Yerdeki Yıldızlar
 • Ölü Ozanlar Derneği

Belgeseller…

 • Zizek
 • Exzamined Life
 • The Ister
 • Being in the world