İngilizce

İNGİLİZCE DERSİ

Nasıl Öğretiyoruz?

 • Her ders gibi Yabancı dili öğrenmeyi de garanti eden oldukça kolay ve basit metotlar kullanacağız. Öğrencilerin çoğu gözleriyle öğrenmeye alışkındır ve devamlı kitap okurlar, gramer kitapların çalışırlar. Ayrıca çalışma kitaplarındaki ve sınava hazırlık kitaplarındaki alıştırmaları yaparlar. Bununla beraber, bu etkinliklerin hiçbiri konuşmayı geliştirmez.Gözlere dayanan -okuyarak öğrenme konuşmayı iyileştirmediği gerçeğinin bilinmemesinin faturası ağır olmaktadır. Sunduğumuz metotta konuşma ve dinlemeye ağırlık veriliyor. Gramer çalışmasını ortadan kaldıran bir metot kullanıyoruz. Sistem, denenmiş ve sınanmış yöntemleri kullanıyor ve olabildiğince hızlı bir şekilde, konuşma yeteneğini arttırıyor. Bu metotta gramer çalışması yok ancak, konuşma grameri hızlı bir şekilde gelişiyor. Telaffuzla ilgilenilmediği halde telaffuz bu sistemle güçlü bir şekilde gelişiyor. Sistemimiz, kulaklarla öğretiyor, gözlerle değil. Ders hocaları önce öğrencinin öğrenme ile ilgili yanlış varsayımlarını ve kalıplaşmış düşüncelerini değiştirerek işe başlarlar. Doğru ve akıcı dil konuşmanın yolunun kulaklara dayanan duyarak öğrenme olduğu gerçeğini belgeleri ile anlatırlar; kelime ve ibareleri dinleyerek; grameri dinleyerek telaffuzu dinleyerek, konuşmayı dinleyerek öğrenileceğini anlatırlar.
 • Teknik üç temel uzmanlık alanından oluşuyor: Beden, Zihin ve Yöntem. Yöntemimiz dört esastan oluşan bir bütün sistem: Sistemin en önemli ayağı kısa hikaye dersleridir. Heyecanlı hikayelerdeki olaylar, soru şeklinde verilir. Dikkat edelim ki hikaye anlatılmıyor, soruluyor. Başka bir deyişle her basamak konuda hızlı cevap verilecek çok sayıda soruyla bir öykü oluşturuluyor. Basamaklar basitten ağıra doğru sıralama gösteriyor. Küçük-Öykü dersinde sürekli sorulara muhatap olunur. Sorular öğrenciyi sürekli dinlemeye odaklar. Sıkılma söz konusu olmaz. Soruların başka bir faydası çok fazla tekrar yapılıyor olması. Önemli cümleler ve gramer defalarca duyulur. Sorular ve yapılan tekrarlar çok daha hızlı öğrenmeyi ve öğrenilenlerin daima hatırda kalmasını sağlar. Küçük-hikaye dersleri, bu sistemin anahtarlarıdır. Sistemimiz grameri öğretmek için başka bir metot daha kullanıyor: Olayın anlatılışında her seferde gramer değişir. Örneğin, bir olay önce geniş zaman, aynı olay, geçmiş zaman daha sonra da gelecek zaman kullanılarak anlatılır. Bu o kadar güçlü bir metot ki grameri öğrenme bilinçaltında gerçekleşir. Asla gramer kurallarını düşünmeye gerek kalmaz.Bu dersler konuşma gramerini geliştirmek için birer anahtardır. Konuşma sırasında kurallar düşünülmez. Gramer kendiliğinden kullanılır. Sürekli zamanları ve grameri değiştirerek şuur altında grameri öğrenimi gerçekleşir. (Bu teknikler, dünyadaki üst seviye öğretmenler ve araştırmacılar tarafından MIT ve Harvard Üniversitelerinde yapılan çalışmalarla geliştirilmiştir: Dr. James Asher, Dr. StephenKrashen, Blaine Ray, TonyRobbins, Dr. AshleyHastings ve Dr. Brenda Murphy. Bu metodun öncü kullanıcılarından birisi A.J. Hogy ve grubu olup, detaylı bilgiye www.effortlessenglish.com adresinden ulaşılabilir)

Derslerde;

 • Kelime öğrenilmesini kolay ve kalıcı hale getirmek için,öğreneceğimiz kelimelerle ilgili diyaloglar dinliyor ve diyalogların benzerlerini kendimiz oluşturuyoruz.Yine başka bir teknik olarak bu kelimelerle kendimiz paragraf yazıyoruz.
 • İngilizcenin duyarak öğrenildiğini biliyor ve çocukların bu dile maruz kalıp kola öğrenmeleri sağlamak için dinleme ağırlıklı bir metot uyguluyoruz. Dersleri İngilizce anlatıyoruz.
 • Öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilmeleri ve dersi eğlenceli hale getirebilmek adına onlara sorumluluk veriyoruz. Tecrübe edilen bilginin kalıcı olduğunu biliyoruz.Öğrendiklerini göstermelerini bekliyoruz.
 • Canlandırmalar yapmalarını istiyoruz. Yaparak yaşayarak öğrenmenin önemini vurguluyoruz.
 • Heyecan içinde İngilizce öğrenmeleri için küçük yarışmalar yapıyoruz.
 • Yine onları tatlı telaşlara sokmak, İngilizcenin  sadece bir ders olmayıp,dünyada ortak  bir dil olduğunu yaşatmak için  yabancı öğrencilerle ‘mail arkadaşlığı ve mektup arkadaşlığı fırsatını tanıyoruz. İş birlikçi öğrenme stilini önemsiyoruz.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenme odaklı olduğumuz gerçeğiyle klasik puanlamalardan, kesin çizgilerden uzak duruyoruz.

 • İstekli ve gayretli olmasından,
 • Derse katılımdan,
 • Ödevlerin yapılmasından,
 • Her ünite sonunda kitap defter açık yaptığımız ara sınavlardan,
 • Ders içi performanslardan,
 • Her dönem yaptığımız 2 yazılı sınavlardan,
 • Dinleme ve konuşma aktivitelerimizden ve en önemlisi çocuğu bir bütün olarak değerlendirip sonuçlarımızı buna göre değerlendiriyoruz.