Eğitim Modelimiz

TUZLA DOĞRU CEVAP ANADOLU LİSESİ EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Bilinç ve düşünce yapısı, duygu yönetimi, değerler eğitimi gibi anlayışları benimseyen Mizaç Odaklı Eğitim Modeli ile rehberliğimiz bireysel olarak uygulanmaktadır.

Eğitimimiz bireyi tanımakla başlar. Yaptığımız profesyonel testler ile birçok yönden öğrenciyi tanıyarak ilerliyor ve başarıyı öğrencinin kapasitesiyle eşdeğer olarak en üst seviyeye çıkarıyoruz.

Bireyi mizaç olarak tanıma çalışmamızın ilk basamağında “Öğrenim Stilleri Testi” bulunmaktadır.

Bu test 80 çapraz sorudan oluşan ve öğrencinin karakterini analiz eden bir envanterdir. Öğrenciye testi uyguladıktan sonra aldığımız sonuç grafiğini kalıplaşmış cümlelerden kurtararak Eğitim Uzmanımızın da bulunduğu rehberlik ekibimiz ile yorumluyoruz. Tespit ettiğimiz sonuçlar arasında;

  • Öğrencinin hangi alanlarda ve mesleklerde başarılı olabileceği
  • Henüz keşfedilmemiş olan ama potansiyelinin olduğu yetenekleri
  • Dikkat dağınıklığı, davranış bozukluğu, detay algılama durumu tespiti
  • Daha kolay öğrenmesini sağlayacak olan ortamların neler olduğu
  • Sınıfta hangi konumda oturursa öğretmene ve tahtaya daha iyi hakim olacağı, gibi konular yer almaktadır.

Böylece eğitimi bireye özel ve doğru yöntemlerle verirken öğrencinin akademik başarısını kendi kapasitesi ile orantılı olarak arttırmış oluyoruz. 

Eğitimimizin ikinci basamağında Öğrenmede Paydaşların Etkisi testi bulunmaktadır. Bu test sonucunda öğrencimizin öğrenmede bir engeli var mı, eğer varsa bu okuldan, öğretmenden, yöneticiden, aileden, arkadaştan ya da çevreden mi kaynaklı bunu tespit ediyoruz.

Bu tespitler sonucunda eğer aileden kaynaklı öğrenme engeli varsa ebeveynlere yönelik “Aile Tutum Ölçeği” testi yapıyoruz. Velilerle yapmış olduğumuz bu iş birliği sayesinde velilerimiz öğrencisinin gelişim yollarının farkına vararak yanlış varsayımlardan kurtuluyor ve eğitim sürecinde yapmış olduğumuz “Veli Seminerlerine” istekle katılıyor.

Detay algılama, davranış biçimleri ve tutumları testleri ile öğrencinin dikkat ve stres seviyelerini ölçüyor, eğer varsa sorunları sınav tarihine kadar çözmüş oluyoruz. Böylece uzun süre verilmiş olan emeklerin stres ya da dikkat yüzünden boşa gitmemesini sağlıyoruz.

Son olarak rehberlik dışında dersler ile ilgili yazılı, sözlü ve denemeler haricinde başarıyı tamamlamak adına yapmış olduğumuz  “Konu Analizleri” bulunmakta. Her derse özel olarak konuların bitiminde öğretmenlerimiz kendi sorularını hazırlar ve sisteme uygun şekilde sınavlar yapılır. Yaptığımız sınavları sisteme girdikten sonra sonuçlarını ayrıntılı raporlar halinde alırız. Bu raporlar bize öğrencilerin konuyu alt başlıklarına kadar ne derece öğrendiğini yüzdelik halinde verir. Yapılacak olan “konu tekrar etütleri” nde öğretmen tüm konuyu anlatmak yerine nokta atışı yapar ve eksik konu başlıkları üzerinde yoğunlaşır.

Bu sistem ile öğretmenimizin doğru öğrenim stillerine uygun ders anlatmış olduğunu tespit ederken bir yandan da öğrencimizin konu eksiği olmadan tüm seneyi tamamlamasını sağlıyoruz.

Tuzla Doğru Cevap Anadolu Lisesi Rehberlik Birimi