Mentörlük

MENTÖRLÜK-KOÇ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

Felsefesi; Her öğrencinin özel olduğu gerçeğinden hareketle öğrencinin hak ettiği desteğin etkili bir şekilde verilmesi.

Amaç ve Hedefimiz; Öğrencinin eğitim-öğretim sürecinde ihtiyaç duyduğu desteğin tüm yönleriyle ve doğru bir şekilde sağlanarak, öğrencinin istediği  Üniversite hedefine ulaştırılmasıdır.

Niçin Mentorlük?                                                      

 • Karşılıklı güvene dayalı ilişki,
 • Etkili takip,
 • Yüksek düzeyde işbirliği,
 • Doğru yönlendirme,
 • Hedef odaklı planlama,
 • Performansla ilgili geri bildirim,
 • İstenen sonuca ulaşma,
 • Yüksek düzeyde başarı gibi olgulara ulaşmanın tek yolu öğrenciye mentör öğretmen atamaktır.

Koç/Mentör Öğretmenin Nitelikleri Nelerdir?

Mentör öğretmenlerimiz;

 • Diksiyonu düzgün,
 • Etkili iletişim becerisine sahip,
 • Empati kurma yeteneği gelişmiş,
 • Düzenli, bakımlı, titiz,
 • Karşısındakine değer veren,
 • İçten, samimi, güven veren,
 • Yenilikçi ve özgün çalışmalara açık niteliktedir.

Koç /Mentör Öğretmenin Kullanacağı Materyaller Nelerdir?

Mentör öğretmenlerimiz her öğrenci için “Gelişim Dosyası” düzenler ve bu dosyada aşağıdaki maddeler yer alır;

 • Öğrenci tanıma formu,
 • Öğrencinin hedef belirleme çizelgesi,
 • Öğrencinin haftalık çalışma program örneği,
 • Öğrencinin Haftalık çözmesi gereken soru sayıları ve soru çözme istatistikleri
 • Öğrenci ve velisi ile yapılan görüşmelerin kayıtları,
 • Deneme takvimi, Deneme sonuçları, sonuçlara göre performans analizi,
 • Öğrencinin YGS-LYS Konu Takip Çizelgesi,
 • Öğrencinin Etüt kayıtları,
 • Ara sınıf öğrencilerinin okul sınav takvimi,
 • Öğrencinin haftalık ders programı.

Koç /Mentör öğretmen ne yapar?

 • Mentörlük sistemi rehberlik servisine bağlı bir yapıdır.
 • Mentor/koç öğretmenler rehber öğretmene bağlı olarak çalışırlar.
 • 15 günde 1 kez sorumluluğunda yer alan öğrencilerle ilgili Rehber öğretmen ile toplantı yaparlar.
 • Öğrenci velisi 15 günde  bir kez aranarak öğrencinin sürece dair performansı hakkında bilgi paylaşımında bulunur.
 • Kurumda yapılan diğer toplantılarda idare ve öğretmenlere sorumluluğundaki öğrencilerle ilgili bilgi paylaşımında bulunurlar.
 • Yaptıkları çalışmaları aylık olarak rapor halinde Rehberlik birimine sunarlar.
 • Veli toplantılarına katılırlar, sorumluluklarındaki öğrencilerin velilerine gerekli bilgilendirmeleri yaparlar.
 • Diğer öğretmenlerle öğrencilerinin başarısı için işbirliği halinde olurlar.
 • Öğrencisinin kişisel gelişimini destekler
 • Öğrencisinin kendini tanımasını, yeteneklerinin farkına varmasını sağlar.

Ayrıca mentör öğretmenlerin;

 • Öğrencisinin geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesine yardımcı olmak.
 • Öğrenme biçimini fark ederek bu yönde beceriler kazanmasına vesile olmak.
 • Öğrencisinin olumlu tavır ve davranış geliştirmesine destek olmak.
 • Öğrencisinin bilgi, beceri ve donanımlarını geliştirmek.
 • Öğrencisinin heyecan ve kaygıyla mücadele etmesinde yardımcı olmak.
 • Öğrencisinin fiziksel ve ruhsal nedenlerle yaşadığı öfkeyi kontrol edebilmesini sağlayacak yönde destek olmak
 • Teknolojik bilgi ve becerisini artırma yönünde yönlendirmek, yeni ve farklı araçlarla ve öğretilerle buluşmasını kolaylaştırmak
 • Daha verimli tekniklerle ders çalışabilmesi için, yaş itibariyle yaşadığı çeşitli sorunlarla daha kolay başa çıkabilmesi için, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden daha sık yararlanması yönünde yönlendirmek ve teşvik etmek.
 • Okul başarısını gözlemleme ve artırma
 • Sınav başarısını takip etme ve yükseltme
 • Sınav ile ilgili kaygılarını minimize etme
 • Aile içi iletişimde yaşanan sorunların azalması konusunda yardımcı olma
 • Arkadaş ilişkileri ve sosyal iletişimlerinin sağlıklı gelişimine yardımcı olma
 • İlgi ve yetenekleri tespit ederek etkilemeye çalışmadan mesleki yönlendirme yapma
 • Üniversite için hedef belirleme
 • Her yapılan sınav dan sonra öğrencisiyle  değerlendirme yapma
 • Her sınavdan sonra hedefe ulaşma durumunu kontrol etme
 • Her sınavdan sonra eksik konuları tespit edip ve onlar için önlem alma gibi görevleri vardır.